Gallery

Testimonials

Mr. Akshay(National Marketing Head), Dainik Bhaskar

Mr. Akshay(National Marketing Head),
Dainik Bhaskar

Ms. Punita Sawhney(Marketing Head), Universal Music Group.

Ms. Punita Sawhney(Marketing Head),
Universal Music Group

Mr. Pawanesh Pajnu (National Head), Sony Music

Mr. Pawanesh Pajnu (National Head),
Sony Music

Ms. Kamini Suri,HR Sapient.

Ms. Kamini Suri, HR
Sapient.

Mr. Rishi Shrivastava– HR, Infosys

Mr. Rishi Shrivastava– HR,
Infosys